Tiêu chí đánh giá sách Giáo khoa theo định hướng phát triển năng lực

đưa vào giỏ hàng
Cung cấp kiến thức và thông tin cho các bạn, thầy cô, phụ huynh và học sinh

Thích trang

Tác giả: (ĐCB), Phan Xuân Thành, Trần Đức Tuấn, Vũ Văn Hùng, Giá: 115,000đ

Tiêu chí đánh giá sách Giáo khoa theo định hướng phát triển năng lực

  • 1 customer review

Xây dựng và phát triển chương trình và sách Giáo khoa theo quan điểm tích hợp liên môn và kết nối cũng là một xu hướng phát triển mạnh ở nhiều nước, đặc biệt là các nước tiên tiến. Nội dung sách nêu ra định hướng đổi mới, hiện đại hóa chương trình và sách giáo khoa trên thế giới, định hướng sách Giáo khoa theo định hướng phát triển năng lực. Sách được biên soạn và cập nhật nhiều nội dung dự thảo và thông tư mới của Bộ Giáo dục trong giai đoạn đổi mới.