Đồng hồ lắp ráp

đưa vào giỏ hàng
Cung cấp kiến thức và thông tin cho các bạn, thầy cô, phụ huynh và học sinh

Thích trang

Tác giả: , Giá:

Đồng hồ lắp ráp

  • 1 customer review

Bằng gỗ đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, gồm các khối : bánh xe (F35x20 = 4) ; khối chữ nhât (150x18x25 = 3), in các số mặt hông : 9,3 ; 8,4 ; 7,6,5 ; Khối chữ nhật (105x18x25) in các số mặt hông : 11,12,1 ; 10,2. Hình cầu (d=35), kim ngắn và kim dài. Các hình khối có thể ghép chồng lên nhau thành đồng hồ.