Lương Văn Nhân

Tiến sĩ Lương Văn Nhân

Sinh ngày 05/07/1984 tại Hải Lăng - Quảng Trị. Hiện đang làm Nghiên cứu Sau tiến sĩ tại Đại học Huddersfield, Vương quốc Anh.

Ông nhận bằng Tiến sĩ chuyên ngành Lí thuyết dịch và Ngôn ngữ học tại Đại học Southampton, Vương quốc Anh năm 2015; bằng Thạc sĩ Ngôn ngữ học tại Đại học Đà Nẵng năm 2011; và bằng Cử nhân Phương pháp giảng dạy tiếng Anh tại Đại học Ngoại ngữ Huế năm 2006.

Tiến sĩ Lương Văn Nhân có hơn 10 năm làm công tác giảng dạy và nghiên cứu ngôn ngữ tại Việt Nam và Anh, từ bậc cấp 2 cho đến bậc sau đại học. Từ năm 2006 đến 2011, ông đảm nhận giảng dạy cho các trường THCS, THPT tại Quảng Trị, Cao đẳng và Đại học tại Đà Nẵng. Từ năm 2011 đến nay, ông giảng dạy môn Văn học Anh cho một số trường phổ thông tại Anh như Hounsdown College, Hamble Sport College và Applemore College; dạy môn English for Academic Purposes (Tiếng Anh Học Thuật) tại Đại học Southampton; dạy môn Politeness and Communication tại Đại học Huddersfield.

Về nghiên cứu, tiến sĩ Lương Văn Nhân đang là chủ nhiệm dự án Fan Translation in Vietnam, hợp tác cùng tiến sĩ Jonathan Evans - Đại học Portsmouth, Anh. Dự án được tài trợ bởi The British Academy. Bên cạnh đó, tiến sĩ Lương Văn Nhân cũng đang là đồng chủ nhiệm dự án Translation and Politeness: A Case Study of UK - Vietnam Business Interaction, hợp tác cùng Giáo sư Daniel Kadar - Đại học Huddersfield, Tiến sĩ Ian McCall - Đại học Southampton và Tiến sĩ Jonathan Evans - Đại học Portsmouth.

Các lĩnh vực nghiên cứu chính bao gồm: Translation Studies, Song Translation, Theatrical Translation, Theoretical Linguistics, Semantics, Mathematical Linguistics, Bilingualism, English for Academic Purposes, English as a Foreign Language và Shakespeare. 

Sản phẩm của tác giả Lương Văn Nhân