,
Pig

,
Xe đẩy chuyển động...

Vật liêu bằng gỗ đảm bảo tiêu...

,
Bộ luồn hạt

Gồm 3 khung thép, sơn màu tĩnh điện,...

,
Các con vật đẩy

Bằng gỗ hoặc nhựa sơn mầu

,
Con rùa

Bằng gỗ, bề mặt không sắc cạnh, đảm...