Tặng sách và đồ dùng học tập, sinh hoạt hằng ngày cho học sinh trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS liên xã Đắc Pring - Đắc Pre, Huyện Nam Giang, Tỉnh Quảng Nam

Cung cấp kiến thức và thông tin cho các bạn, thầy cô, phụ huynh và học sinh

Thích trangBình luận