Phần mềm quản lí thư viện

đưa vào giỏ hàng
Cung cấp kiến thức và thông tin cho các bạn, thầy cô, phụ huynh và học sinh

Thích trang

Tác giả: , Giá:

Phần mềm quản lí thư viện

  • 1 customer review

- Là phần mềm của NXBGD Việt Nam xuất bản và phát hành.
- Giúp chuẩn hóa nghiệp vụ, đơn giản hóa thao tác quản lí thư viện trường học.
- Cung cấp đầy đủ tính năng: Biên mục, Bổ sung đăng kí, Xuất thanh lí, Mượn trả tài liệu…
- Đáp ứng quy định nghiệp vụ thư viện trường học: Tạo ra được các bộ phích, nhãn tài liệu, danh mục tài liệu, các sổ quản lí tài sản (Sổ đăng kí  tổng quát, sổ đăng kí cá biệt, sổ đăng kí sách giáo khoa).

- Bổ sung các tính năng mở rộng: liên thông giữa các thư­ viện, tìm kiếm, tra cứu, đăng kí mượn tài liệu qua mạng internet.
- Đã được thẩm định theo thời gian với gần 4.000 trường sử dụng từ năm 2010 đến nay.
- Đã góp phần giúp nhiều trường học xây dựng thư viện đạt chuẩn 01 theo quyết định của Bộ GD và ĐT.