Loài chim duy nhất trên thế giới có độc, chạm vào lông cũng có thể mất mạng

Cung cấp kiến thức và thông tin cho các bạn, thầy cô, phụ huynh và học sinh

Thích trangBình luận