Đổi mới và hiện đại hóa chương trình và sách Giáo khoa theo định hướng phát triển năng lực

đưa vào giỏ hàng
Cung cấp kiến thức và thông tin cho các bạn, thầy cô, phụ huynh và học sinh

Thích trang

Tác giả: Phan Xuân Thành, Trần Đức Tuấn, Vũ Văn Hùng, Giá: 350,000đ

Đổi mới và hiện đại hóa chương trình và sách Giáo khoa theo định hướng phát triển năng lực

  • 1 customer review