Bộ chun toán học

đưa vào giỏ hàng
Cung cấp kiến thức và thông tin cho các bạn, thầy cô, phụ huynh và học sinh

Thích trang

Tác giả: , Giá:

Bộ chun toán học

  • 1 customer review

Bảng bằng nhựa đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, có KT (20x20)cm, trên bảng có các mấu (tù đầu) thẳng hàng dọc và ngang để mắc chun và các sợi dây chun nhiều màu.